Home De Avalon Pagina's Grotten in Belgie The Avalon Pages Caving in Belgium

Custom Search
 


Ecological Chemistry:


Caving & Climbing gear:

Outdoor and Innovation

Gemeente Edegem:

 
SDWorx:


Omhoog/Upt

Hotnews Welkom bij Avalon! Wat doen wij? Jaaroverzichten Jaar tot Jaar Straffe verhalen Europese grotten Onze ontdekkingen Grotbescherming Techniek Software Memoires holenmens Explo's Anialarra Fotogalerijen Artikels & Docs De Avalon Flash Video Zone

Hot News  NIEUWS VAN HET AVALON-FRONT 1997


DECEMBER 1997
NIEUWS OVER DE AVALON SITE:
* Neem een kijkje bij onze nieuwste telg, de Fotogalerij van de Grotte des Emotions; met een twintigtal foto's van deze schitterende grot die wij in 1995 ontdekten!
* Probleem met de teller is intussen opgelost...
* Het activiteitenoverzicht 1994-95-96 werd in het Engels vertaald door Guy.  Een beestenklus zeg maar.  Dank je Guy!
* De een of andere oen bij onze Internet providor SKYNET heeft alle "tellers" kwijtgespeeld.  De teller van onze website staat dus terug op .. 000000!!!  Eén troost: ook die van SKYNET staat weer op nul (en ze waren juist bijna aan 2000000).
* Een fotogalerij met een 15-tal mooie foto's werd toegevoegd.  Dit is nog maar een begin, wacht maar af!  Neem alvast een kijkje door HIER te klikken.

Klik op dit logo en belandt in een nieuwe vaste rubriek, die elk Belgische speleoloog zal waarderen: het Access News, waarin de laatste nieuwtjes over de toegang en bescherming van onze grotten zal worden vermeld.
 

CHAWRESSE
Na 6 maanden zomerrust eindelijk terug naar "den Bolero" (zie Mei 1997).  Beneden de heel natte P13 forceerden Rudi, Paul en Guy de nauwe terminus (2 x boem); vervolgens daalde Rudi een putje van 3 à 4 m af en volgde hij nog een 6-tal meter een gangetje dat weer ...te smal wordt.  Echter, verderop lijkt (en klinkt) het breder.  Het lijkt nu inderdaad hoe langer hoe meer op den Bolero van Ravel.

ROCHEFORT
We hielpen gedurende enkele weekends onze vrienden Jos en Chris van Persephone bij het stabiliseren van de doorgang naar een grote zaal (Salle du Prisonnier).  Een imposante buizenconstructie stut nu op efficiente wijze heel de zaak.  De exploratie kan nu verder gaan zonder levensgevaarlijke situaties te moeten riskeren.

NOVEMBER 1997
PYRENEEEN, EMOTIONS EN ANDERE TOESTANDEN
Zo, we zijn net terug van de Pyreneën. Bizarre aragonietformaties in Reseau Lachambre Nog in halve shocktoestand na de absoluut miraculeuze Réseau Lachambre te hebben bezocht en enkele andere eveneens prachtige grotten.  Na zoiets moet je de ontdekkingen in de Belgische grotten toch wel relativeren. Intussen is er verscheidene weken in de Grotte des Emotions verdergewerkt.  Niet in het zwijnegat weliswaar (dat zal voor de zomer van 1998 zijn doch ten einde Galerie Ardeche.  Grote ontdekkingen moeten we daar blijkbaar toch niet verwachten: zeer onstabiel en volledig opgevuld met sediment.  Intussen steken we onze collega's Jos en Chris (SC Persephone) een handje toe bij de exploratie van een nieuwe grot in de buurt van Rochefort.

OKTOBER 1997
GROTTE DES EMOTIONS
Het "zwijnegat" boven de sifon geeft zich niet gauw gewonnen!  Na 3 graafdagen zitten we op redelijk massieve rots...  Gezien het weer totaal is omgeslagen en gezien het bijzonder crue-gevoelige karakter van de zone, zal het vervolg voor de zomer van 1998 zijn!  Op een andere plaats in de grot zitten we evenwel op een beloftevolle werkplaats.

DELLIEUX
De exploratie van de "Topo Foutue" kan nu wel als afgerond worden beschouwd.  Ontwikkeling is finaal 615 m.  En route pour des nouvelles aventures!

SEPTEMBER 1997
GROTTE DES EMOTIONSLuc Funcken in de sifon van de Emotions
Opnieuw werd de stroomafwaartse sifon gedoken, ditmaal door Luc Funcken (zie foto) en Serge Delaby.  Het potentieel van het réseau achter de sifon werd bevestigd: "arrêt sur rien"!  Een klim van +15 m werd gedaan en een stukje topo zodat we een idee hebben van de richting waarin dit alles uitgaat.  Ook werd de mogelijkheid opgemerkt om de sifon te omzeilen via het doorgraven van een met klei opgevulde diaklaze er vlakboven.  Hieraan werd reeds 2 dagen gewerkt, in extreem modderige omstandigheden (zodat de werkplaats al gauw "het zwijnegat" werd gedoopt) en dit in een gedeelte van de grot dat bij de minste neerslag buiten volledig onder water komt te staan: een rattenval!  Wordt vervolgd (we zitten reeds 3,5 m ver).

14/09/1997: CHANTOIR DELLIEUX
De topo van de "Topo Foutue" is eindelijk rond: we klokken af op 601m ontwikkeling.  Intussen werd een derde verbinding met de klassieke réseau (bijna) gemaakt...

07-08/09/97: GROTTE DES EMOTIONS
Emotions - CollecteurDe stroomafwaartse sifon (debiet 100 liter/sec!!) werd gedoken en gepasseerd door Luc Funcken. Er achter werd een 50-tal meter galerij geëxploreerd. Verschillende vervolgen zijn zichtbaar. Tijdens dit weekend werden ook debietmetingen en een grote kleurproef uitgevoerd.
Hiernaast zie je een foto van de suppermodderige doch zeer krachtige rivier in deze grot, vlakbij de stroomafwaartse sifon.

WEBSITE: MEER PLAATS!!
Onze Internet providor; SKYNET, geeft ons voortaan een supercomfortabele 10 MB gratis ruimte i.p.v. de (te krappe) 2 MB die we voordien hadden! Dit opent grote mogelijkheden m.b.t. meer en kwalitatief betere grafische afbeeldingen (topo's bv.); lost al onze problemen op i.v.m. de Engelse versie van onze site (waaraan druk wordt gewerkt doch waarvoor we geen plaats hadden). Ook kunnen we nu in dit "HOT NEWS" al eens een fotootje of tekeningetje tonen.

AUGUSTUS 1997

31/8/97: CHANTOIR DELLIEUX
In de "Réseau de la Topo Foutue" werd de Passage Bingo (=de nieuwe verbinding tussen dit réseau en het klassieke parcours) vandaag vakkundig vergroot en voor normale mensen bruikbaar. Aldus wordt de toegangsweg tot ons nieuw réseau van 1 uur naar 10 minuten herleid!
Andere verbinding: na het doorgraven van een geventileerd gangetje over 5 meter (2 dagen werk) kwamen we in een ruime galerij terecht. Première?? Nee, want een carbuurvlek leerde ons dat dit bekend gebied was. Na wat oriëntatie herkende ik de plek: we zaten vlakbij de Galerie des Surprises, in de Réseau Bowling! Aldus zijn nu ook Réseau Bowling en Réseau de la Topo Foutue met elkaar verbonden. De Dellieux wordt hoe langer hoe meer een onbegrijpelijke ingewikkelde spagetti. We topografeerden ook nog verder en zitten nu aan 565 m.

29/8/97: AVALON HOMEPAGES
Eindelijk de tijd gevonden om hieraan verder te werken. Het gedeelte "Caving in Belgium" vordert (kijk zelf maar); in feite enkel nog de fiches over de "big classics" maken.
Ook de Engelse vertaling van onze site is bezig, maar ik prefereer alles in één keer erop te zetten dus dat zal dan wel iets voor oktober of november worden.
Mag ik langs deze weg mijn dank uitspreken voor de vele positieve reacties die ik mocht ontvangen over onze website; zonder deze zou mij de moed ontbreken om eraan verder te werken....

27/8/97: PIERRE-SAINT-MARTIN
Hier zijn we dan weer, bruingebrand na 3 weken in de Pyreneeën, meer bepaald op het Massief van de Pierre-Saint-Martin. Wat nieuws? Allereerst hebben we daar de Gouffre GASPI hernomen en van -260m naar -285m gebracht, alwaar de grot stopt op een absoluut ondoordringbare sifon. Ook werd tussen -70 en -130m een paralelle puttenreeks gevonden met ondermeer een mooie P40.

AN506 - ingang
Grote brok van deze vakantie was de Pozo Estella (AN3), een -700 die eindigt op een enorme instorting. Na equiperen van de 450 m diepe puttenreeks waarmee de grot begint, werd één raid gedaan tijdens dewelke deze terminus werd onderzocht. Een vervolg werd zo niet direct gevonden, doch gezien de hevige tocht is het absoluut interessant om er te werken. Praktisch gezien is dat dan weer moeilijk: we zitten daar op 2 kilometer van de putten, in een toch wel zware grot. Wie weet vinden we er wel iets op.

Klap op de vuurpijl was, de laatste 2 dagen van ons verblijf, de ontdekking en desobstructie van een klein gaatje op 2200 m hoogte. (zie foto van deze onbenullige ingang links!) Na een verrassend ruime ingangsput (P25) een P8 en een prachtige vrijhangende P30, volgt een monsterlijke put, waarvan we de diepte op meer dan 200 m schatten en de breedte op 30 à 40 m! Deze put werd door Paul en Annette gedeeltelijk afgedaald (over 90m) , mits aaneenknoping van alle beschikbaar touw en na het slaan van de allerlaatste spits die we nog hadden. De grot zuigt stevig lucht aan en zal mogelijk verbinden (op +/- 450m diepte) met het stroomopwaartse deel van de Pozo Estella. Voorlopige halte dus op -160m...

JULI 1997

**** VERWACHT HIER GEEN "HOT NEWS" IN DE MAAND AUGUSTUS: WE ZIJN DAN VOOR 3 WEKEN NAAR DE PIERRE-SAINT-MARTIN ****

* DELLIEUX
De voorspelde verbinding tussen de Topo Foutue en de "klassieke" Dellieux werd gerealiseerd op 13 juli. Naam van dit gegeerd kleinood: Passage Bingo. Dankzij deze passage wordt de nieuwe réseau nu zeer snel toegankelijk (want slechts op 10 minuten van de ingang), en voor iedereen (ook de "dikkerds").

* CHAWRESSE
Mits wekenlang noeste arbeid door vooral onze Gentse afdeling (Guy & Rik), werd vandaag 12/7 een put bereikt en afgedaald met de mooie afmetingen van 2 m diameter en 13 m diep. Beneden werd een stromende rivier gevonden, het vervolg presenteert zich echter opnieuw (te) smal...   Het réseautje is "den Bolero" gedoopt.

*CHANTOIR DELLIEUX
De getopografeerde lengte bedraagt nu 535 m, er resteert (opnieuw) nog 75 m! We zijn gestegen tot op het niveau van de ingang (-0,8 m!), einde in een ruime zaal waarin een fragment van een mammoetslagtand werd gevonden (Salle du Mammouth). Heel dit stuk bevindt zich erg dicht bij de klassieke afdaling in de grot, zodat een verbinding hiermee meer dan waarschijnlijk is. De totale ontwikkeling Weron-Dellieux bedraagt nu om en bij de 3600 m!

JUNI 1997

*CHANTOIR DELLIEUX
Na 6 weken "maar" van noeste arbeid is de getopografeerde lengte nu reeds de 430 m gepasseerd en resteert er nog zeker 75 m te doen. Dit na exploratie van een zeer complexe instortingszone waarin zaaltjes, gangetjes en puinbergen elkaar afwisselen. We zijn erin gestegen tot bijna hetzelfde niveau als de ingang en een verbinding met de gekende zones van de grot is meer dan waarschijnlijk. Onze "interventie" van de voorbije maanden heeft de ontwikkeling van het Systeem Weron-Dellieux van zowat 3000 m naar +/- 3500 m gepusht; en avant les 4 kilomètres!??

* CHAWRESSE
De smallere mannen zijn er ook niet doorgeraakt: dit betekent dat we weer zwaardere middelen zullen moeten inzetten. Geluid van een rivier in de verte is bijzonder stimulerend! Intussen is er diverse malen verdergewerkt en naderen we een put van +/- 10 à 15 m diepte! De breedte ervan lijkt ons echter heel wat minder indrukwekkend.

* CHANTOIR DELLIEUX
De voorbije 2 weken verder gewerkt: de zaak is weeral verdubbeld, ontwikkeling nu > 400 m en niveauverschil minsten 70 meter! Serie ruime stijgende putten uitgeklommen, naar Belgische normen heel mooi! Wordt vervolgd..

MEI 1997

* CHANTOIR DELLIEUX
Op zondag 18 Mei 1997 vonden Rudi en Paul daar een belangrijk vervolg dat grote perspectieven opent richting Eglise of Dury. Het werd de voorbije 2 weken verder geëxploreerd en getopografeerd; de ontwikkeling is reeds de 200 m gepasseerd! Diepste punt reeds -91m.
De reseau heeft al een naam gekregen: Réseau de la Topo Foutue. Dit omdat de grote topo Weron-Dellieux, die net volledig af was en drukklaar was, naar de kloten is (d'er moet minstens een halve meter kalk worden aangeplakt..) THE TORTURE NEVER STOPS (dank U Frank Zappa voor dit gepaste citaat)

*19/05/1997 CHAWRESSE
Rik en Guy geraakten door de spleet waarin ze reeds 5 weekends aan het werken zijn en daalden af in een gigantische put van ...2 meter! Echter, de hoop wordt nog niet opgegeven om verder te geraken; maar daar zullen smallere mannen aan te pas komen.

 
Contacteer/contact us:  SC Avalon vzw
Privacy beleid: Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link: http://www.google.nl/privacy_ads.html